Takk!, din forespørsel er nå registert

Registrer sykler

Registrer din enhet (institusjon, kommune, bedrift, annet), slik at syklister som ønsker å bidra lett kan finne beliggenhet og kontaktinformasjon til ditt sted!

Hver registrerte enhet blir en synlig del av vårt nettverk, hvor fokus på livskvalitet og folkehelse står i sentrum.

Sammen på sykkel er en forening som driver aktiv erfaringsutveksling og idémyldring for å spre kunnskap og entusiasme om helsegevinstene ved vår sykkelaktivitet. Vi ønsker en videre utvikling basert på brukernes behov, og er åpen for både institusjoner, kommuner, privatpersoner og firma til å bli medlem.

Medlemsskap i foreningen Sammen på sykkel inkluderer:

  • Veiledning og informasjon om forankring på institusjonen og i nærmiljøet
  • Hjelp til rekruttering av frivillige og råd om forsikringsspørsmål
  • Tilgang til felles identitet gjennom visuell profil og infomasjonsmateriell
  • Synlighet i felles nettverk, hvor vi deler engasjement, idéer og opplevelser.
  • Deltagelse i felles arbeid for å få flere institusjoner og kommuner over hele landet til å iverksette tiltak for bedre folkehelse

For informasjon om medlemsskap, kontakt: admin@sammenpaasykkel.no

Kontaktpersonen

Enhetstype

Kontaktinformasjon

{{zip.name}}Ugyldig postnummer

Sykler

Kontroller skjemaet, du må fylle ut alt med *